Nieuwe Openingstijden 

Maandag tot vrijdag  van 11 uur tot 20 uur 

zaterdag van 11 uur to 18 uur 

zondag en feestdagen gesloten
ADRES

SEXSHOP PUSSYCAT, 
Rijksweg Noord 66A
6162 AL GELEENOnze cinema

nu met 4 programma's  HETRO,TRANS,BI EN GAY

Kennismaken

Onze motivatie

Ons werk is onze passie, onze grootste drijfveer. Het is de reden dat we elke dag weer doen wat we doen. Ons werk daagt ons met elk nieuw klant een keuze te maken waar iedereen blij mee is.

Onze waarden

Waarom u op ons kunt rekenen? Omdat ons bedrijf veel meer is dan alleen een bedrijf. Elk teamlid voegt iets bijzonders aan ons team toe, maar we hebben onze waarden met elkaar gemeen.

Ons verhaal

Zoals alle grote dingen zijn ook wij klein begonnen. En uitgegroeid tot het bedrijf waar we allen trots op zijn

Sexshop pussycat

erotica winkel Sex Bioscoop Munt Cabines Prive cabines

Waarom zijn wij anders?

Ik ben een expert op mijn vakgebied, door de diversiteit van ons assortiment vind  uw altijd waar u naar op zoek was.

Onze diensten

We geloven in wat we doen. Daarom doen we niets liever dan mensen zoals u helpen, elke dag weer. Wilt u weten wat we allemaal aanbieden? Hier vindt u alles dat u moet weten.

Over ons

Achter elk bedrijf gaat een waar verhaal schuil. En wij hebben z├ęker een verhaal te vertellen. Wie zijn we? Waarom zijn we met ons bedrijf begonnen? En waarom zijn we vandaag de dag de beste in wat we doen?

Privacybeleid 

Privacyverklaring
Pussycat, gevestigd aan Rijksweg Noord 66A, 6162AL Geleen, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Website: http://sexshop-pussycat.nl
Rijksweg Noord 66A,
6162AL, Geleen
Nederland
+31 (0)46 4744690
BTW- en ondernemersnummer: NL006441130B01
Marcel Dokter is de Functionaris Gegevensbescherming van Pussycat. Hij is te bereiken via [email protected]
Persoonsgegevens die wij verwerken
Pussycat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pussycat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Geautomatiseerde besluitvorming
Pussycat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pussycat) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pussycat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor persoonsgegevens van 2 jaar tenzij wettelijke termijnen langer voorschrijven.
Delen van persoonsgegevens met derden
Pussycat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pussycat gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pussycat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pussycat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pussycat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Pussycat heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. De data met persoonsgegevens staat op een redundante offline schijf met encryptie.